2 lipca, 2016

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób młodych bez pracy z województwa mazowieckiego poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 1.05.2016 – 31.10.2017

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 779 193,96 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).  spełniające łącznie poniższe warunki:

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • Płatny staż zawodowy (3 miesięczny)
  • Pośrednictwo pracy
  • Coaching
  • Warsztaty umiejętności miękkich
  • Pomoc asystenta osobistego